Akademik Teşvik Ödeneğinin Hesaplanması
1

DAYANAK
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun ek 4 üncü maddesi,

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği (14/12/2015 tarihli ve 2015/8305 sayılı BKK ile yürürlüğe girdi)
2

İLKELER
Akademik teşvik ödemesi tutarı, en yüksek Devlet memura brüt aylığına akademik kadro unvanlarına göre belirlenmiş olan oranın uygulanması suretiyle hesaplanır.
Akademik teşvik puanının en az 30 olması gerekir.
Öğretim elemanının her bir faaliyet türünden topladığı faaliyet puanı otuz puanı, akademik teşvik puanı (toplam faaliyet puanı) ise yüz puanı geçemez.

3

İLKELER
2914 sayılı Kanun ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu uyarınca aylık ödendiği sürece ödenir,
Kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumları tarafından şubat ayının on beşinden itibaren oniki ay süreyle ödenir,
Her ayın onbeşinde ödenir,
Damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz,
İlgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

4

HESAPLAMALAR

Her bir akademik faaliyet türünden elde edilen puanların toplanmasıyla akademik teşvik puanı hesaplanır.
Akademik faaliyetler; Proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent, atıflar, tebliğ ve almış olduğu akademik ödüllerdir.
Faaliyetin alt faaliyetleri, detayları ve oranları Yönetmeliğin ekinde yer alan Faaliyet ve Puan Tablosunda belirtilmiştir.

5

HESAPLAMALAR
Faaliyet puanı hesaplanırken alt faaliyet oranları;
Profesör ve doçent kadrosunda bulunanlar için 1,
Yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için 1,5
Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutman kadrolarında bulunanlar için 2,
Uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarında bulunanlar için 1,
ile çarpılır.

6

HESAPLAMA
En yüksek Devlet memuru brüt aylık tutarının; (9500×0,083084=789,30 TL)
Profesör kadrosunda bulunanlar için %100’üne,
Doçent kadrosunda bulunanlar için %90’ına,
Yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için %80’ine,
Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosunda bulunanlar için %70’ine,
akademik teşvik puanının yüze bölünmesiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanır.
7

ÖRNEK HESAPLAMA
ÖRNEK 1-
Kadro unvanı: Doçent
Kadro unvan oranı :0,9
Alt faaliyet katsayısı:1
Faaliyetler:
PROJE
1. Ulusal destekli proje ( TÜBİTAK ) % 85=0,85
ARAŞTIRMA
1. Yurtdışı araştırma % 40=0,4
2. Yurtiçi araştırma % 30=0,3
YAYIN – (Tek öğretim elemanı)
1.Ders kitabı (Alanında uluslararası yayımlanan) % 80=0,8
2.Kitap editörlüğü (Alanında uluslararası yayımlanan) % 60=0,6
3.Dergi editörlüğü (SSCI kapsamında dergi) % 30=0,3
8

ÖRNEK HESAPLAMA
CEVAP 1:
Akademik Teşvik Ödeneği= EYDMA x Kadro Unvan Oranı x Akademik Teşvik Puanı/100
Akademik Teşvik Puanı = 30 x alt faaliyet oranları toplamı x alt faaliyet katsayısı
1.Proje: 30 x 0,85 x1= 25,50
2.Araştırma:30 x (0,4 + 0,3) x 1= 21
3.Yayın: 30 x (0,8+0,6+0,3) x1 = 51 > 30= 30
Akademik Teşvik Puanı = 25,5 +21+30 = 76,5
Akademik Teşvik Ödeneği (Brüt):
789,30 x 0,9 x 76,5/100=543,4
Akademik Teşvik Ödeneği (Net): Brüt tutar – Damga vergisi
=543,4 – 4,12 =539,28 TL
9

ÖRNEK HESAPLAMA
ÖRNEK 2-
Kadro unvanı= Araştırma görevlisi
Kadro unvan oranı=0,7
Alt faaliyet katsayısı=2
Faaliyetler:
PROJE
1.Uluslararası destekli proje (Dünya Bankası) %100=1
2.Ulusal destekli proje (Yükseköğretim kurumu BAP) %30=0,3
YAYIN (Tek öğretim elamanı)
1.Özgün makale (SSCI dergide yayımlanan tam makale) %40=0,4
2.Özgün makale (Diğer hakemli dergilerde yayımlanan tam makale (5 adet) %16×5=0,8
ATIF
1.Yazar olmadığı ulusal kitaplarda eserine yapılan atıf (2 adet) %2×2=0,04
2.Diğer hakemli ulusal dergilerde yazar olarak yer almadığı makalede eserine yapılan atıf (20 adet) %1×20=0,20

10

ÖRNEK HESAPLAMA
CEVAP 2-

Akademik Teşvik Puanı
1.Proje : 30x(1+0,3) x 2=78 >30 =30
2.Yayın : 30x(0,4+0,8) x 2=72 >30=30
3.Atıf : 30x(0,04+0,2) x 2=14,4

Akademik Teşvik Puanı = 30+30+14,4 = 74,4
Akademik Teşvik Ödeneği (Brüt): 789,30 x 0,7x 74,4/100=411,06
Akademik Teşvik Ödeneği (Net):411,06 -3,11=407,94 TL

11

ÖRNEK HESAPLAMA
ÖRNEK 3-

Kadro unvanı= Uzman
Kadro unvan oranı=0,7
Alt faaliyet katsayısı=1
Faaliyetler:
YAYIN (Birden çok öğretim elemanı)
1. Kitap tercümesi (Alanında yayımlanmış) (ikinci isim) % 30x%75=0,225
TASARIM
1. Faydalı obje (TPE tarafından tescillenmiş) %30=0,3
SERGİ
1. Karma etkinlik (Davetli/yarışmalı ulusal ) (3 adet) %10×3=0,3
12

ÖRNEK HESAPLAMA
CEVAP 3-

Akademik Teşvik Puanı
1.Yayın: 30×0,225×1=6,75
2.Tasarım:30×0,3×1=9
3.Sergi:30×0,3×1=9

Akademik Teşvik Puanı = 6,75+9+9 = 24,75

Akademik Teşvik Ödeneği akademik teşvik puanı 30 puanın altında olduğu için ödenmez.

13

ÖRNEK HESAPLAMA
ÖRNEK 4-
Kadro unvanı= Profesör
Kadro unvan oranı=1
Alt faaliyet katsayısı=1
Faaliyetler:
PROJE
1. Ulusal destekli proje (Kalkınma Bakanlığınca desteklenen ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen projede Danışmanlık) % 0,85x%100=0,85
ARAŞTIRMA
1.Yurtdışı araştırma % 40=0,4
PATENT
1.Uluslararası tescillenmiş patent %100=1
TEBLİĞ
1. Uluslararası sempozyumda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ (3 adet) %20×3=0,6
ÖDÜL
1.TÜBİTAK’tan alınan ödül: %100=1

14

ÖRNEK HESAPLAMA

CEVAP 4-
Akademik Teşvik Puanı
1.Proje: 30×0,85×1=25,5
2.Araştırma:30×0,4×1=12
3.Patent:30x1x1=30
4.Tebliği:30×0,6×1=18
5.Ödül:30x1x1=30

Akademik Teşvik Puanı = 25,5+12+30+18+30 = 115,5 >100=100
Akademik Teşvik Ödeneği (Brüt): 789,30 x 1x 100/100=789,30
Akademik Teşvik Ödeneği (Net):789,3- 5,99=783,31 TL

15

AZAMİ TUTARLAR
2015 YILI ARALIK AYI İTİBARIYLA AKADEMİK PERSONELİN ALABİLECEĞİ MAKS. AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ
UNVAN
KADRO UNVANIORANI
AKAD. TEŞVİK PUANI
NET TUTAR (TL)
PROFESÖR
1,00
100
783,31
DOÇENT
0,90
100
704,98
YARDIMCI DOÇENT
0,80
100
626,65
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
0,70
100
548,32
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
0,70
100
548,32
OKUTMAN, ÇEVİRİCİ, EĞT-ÖĞR PL.
0,70
100
548,32
16

ÖRNEK HESAPLAMA

Farklı kadro unvanlarına göre aynı akademik faaliyetlerin hesaplanmasına ilişkin örnek uygulama

17
UNVAN
KADRO UNVANI
ORANI
PROJE
(TÜBA projesi)
ARAŞTIRMA
(Yurtdışı araştırma)

YAYIN
(u.a yayımlanan ders kitabı)

ÖDÜL
(Yurtdışı kurumdan alınan)

AKADEMİK TEŞVİK PUANI
AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ NET TUTARI (TL)
Oran
Faaliyet Puanı
Oran
Faaliyet Puanı
Oran
Faaliyet Puanı
Oran
Faaliyet Puanı
PROFESÖR
1,00
0,85
26
0,40
12
0,80
24
0,80
24
86
669,73
DOÇENT
0,90
0,85
26
0,40
12
0,80
24
0,80
24
86
602,75
YARDIMCI DOÇENT
0,80
0,85
30
0,40
18
0,80
30
0,80
30
100
626,65
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ/OKUTMAN
0,70
0,85
30
0,40
24
0,80
30
0,80
30
100
548,32
UZMAN/ÇEVİRİCİ/EĞİTİM ÖĞ. PLN.
0,70
0,85
26
0,40
12
0,80
24
0,80
24
86
468,81

Akademik Teşvik Ödeneğinin Hesaplanması slayt - sunumunu indir:

Sunum Editörü

Hepsini göster

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kanalımızı takip ederek daha fazla içeriğe ulaşın!