AMAÇ

Bu sunumda 4 yazıcı (register) üzerinde RAM hafızada kayıtlı
komut kodlarının belirlediği temel işlemleri yürüten 1 Bit’lik bir
CPU tasarımını göreceksiniz.

Simgesel bu CPU tasarımında komutlarımız 2 farklı yazıcı üzerinde
bildiğimiz basit Boolean işlemler olacaktır.

CPU 1-Bit

1-Bit CPU üzerinde gerçekleştireceğimiz işlemler

D
C
B
A
3

MUX
1
0
3 2 1 0
M5 M4
D
C
B
A
X
4

MUX
Y X
1
0
3 2 1 0
MUX
1
0
3 2 1 0
M5 M4
M7 M6
D
C
B
A
5

MUX
Y X
1
0
3 2 1 0
MUX
1
0
3 2 1 0
M5 M4
M7 M6
D Q
CK
D
D Q
CK
C
D Q
CK
B
D Q
CK
A
6

D Q
CK
D
D Q
CK
C
D Q
CK
B
D Q
CK
A
MUX
X
Y
X Y
1
0
3 2 1 0
MUX
1
0
3 2 1 0
M5 M4
M7 M6
7

D Q
CK
D
D Q
CK
C
D Q
CK
B
D Q
CK
A
MUX
X
Y
X Y
1
0
3 2 1 0
MUX
1
0
3 2 1 0
M5 M4
M7 M6
8

D Q
CK
D
D Q
CK
C
D Q
CK
B
D Q
CK
A
MUX
X
Y
X Y
1
0
3 2 1 0
MUX
1
0
3 2 1 0
M5 M4
M7 M6
M
U
X
M1 M2 M3
1
2
3
4
5
6
7
0
0 1 2
Z
9

D Q
CK
D
D Q
CK
C
D Q
CK
B
D Q
CK
A
D
E
C
M8 M9
M
U
X
M1 M2 M3
MUX
X
Y
X Y
M0
0
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
0
1
0
3 2 1 0
MUX
1
0
3 2 1 0
0 1
0 1 2
M5 M4
M7 M6
Z
10

D Q
CK
D
D Q
CK
C
D Q
CK
B
D Q
CK
A
D
E
C
M8 M9
M
U
X
M1 M2 M3
MUX
X
Y
X Y
M0
0
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
0
1
0
3 2 1 0
MUX
1
0
3 2 1 0
0 1
0 1 2
M0
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M5 M4
M7 M6
Z
11

D Q
CK
D
D Q
CK
C
D Q
CK
B
D Q
CK
A
D
E
C
M8 M9
M
U
X
M1 M2 M3
MUX
X
Y
X Y
M0
0
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
0
1
0
3 2 1 0
MUX
1
0
3 2 1 0
0 1
0 1 2
M0
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M5 M4
M7 M6
Z
12

M3
M2
M1
İşlem
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
M5
M4
X
0
0
0
1
1
0
1
1
M7
M6
X
0
0
0
1
1
0
1
1
M9
M8
Z
0
0
0
1
1
0
1
1
Z = İşlem (X,Y)
Z
Y
X
op
dato
M9
M8
M7
M6
M5
M4
M3
M2
M1
M0
İşlem Operand X Operand Y Sonuç Z
13

M3
M2
M1
İşlem
0
0
0
M0
0
0
1
X
0
1
0
Y
0
1
1
not(X)
1
0
0
not(Y)
1
0
1
or(X,Y)
1
1
0
and(X,Y)
1
1
1
xor(X,Y)
M5
M4
X
0
0
A
0
1
B
1
0
C
1
1
D
İşlem Operand X Operand Y Sonuç Z
M7
M6
X
0
0
A
0
1
B
1
0
C
1
1
D
M9
M8
Z
0
0
A
0
1
B
1
0
C
1
1
D
Z = İşlem (X,Y)
Z
Y
X
op
Veri
M9
M8
M7
M6
M5
M4
M3
M2
M1
M0
14

M3
M2
M1
İşlem
0
0
0
M0
0
0
1
X
0
1
0
Y
0
1
1
not(X)
1
0
0
not(Y)
1
0
1
or(X,Y)
1
1
0
and(X,Y)
1
1
1
xor(X,Y)
M5
M4
X
0
0
A
0
1
B
1
0
C
1
1
D
İşlem Operand X Operand Y Sonuç Z
M7
M6
X
0
0
A
0
1
B
1
0
C
1
1
D
M9
M8
Z
0
0
A
0
1
B
1
0
C
1
1
D
Z = İşlem (X,Y)

Örnek:
A = 0;
B = 1;
C = 0;
D = or(A,B)
C = not(A)
A = xor(D,C)
Z
Y
X
op
Komut
Z
op
X
Y
M9
M8
M7
M6
M5
M4
M3
M2
M1
M0
A = 0
B = 1
C = 0
D = or(A,B)
C = not(A)
A = xor(D,C)
15

M3
M2
M1
operación
0
0
0
M0
0
0
1
X
0
1
0
Y
0
1
1
not(X)
1
0
0
not(Y)
1
0
1
or(X,Y)
1
1
0
and(X,Y)
1
1
1
xor(X,Y)
M5
M4
X
0
0
A
0
1
B
1
0
C
1
1
D
M7
M6
X
0
0
A
0
1
B
1
0
C
1
1
D
M9
M8
Z
0
0
A
0
1
B
1
0
C
1
1
D
Z = İşlem (X,Y)
Z
Y
X
op
Komut
Z
op
X
Y
M9
M8
M7
M6
M5
M4
M3
M2
M1
M0
A = 0
A
M0


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B = 1
B
M0


0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
C = 0
C
M0


1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D = or(A,B)
D
or
A
B
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
C = not(A)
C
not
A

1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
A = xor(D,C)
A
xor
D
C
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
İşlem Operand X Operand Y Sonuç Z

Örnek:
A = 0;
B = 1;
C = 0;
D = or(A,B)
C = not(A)
A = xor(D,C)

D Q
CK
D
D Q
CK
C
D Q
CK
B
D Q
CK
A
D
E
C
M8 M9
M
U
X
M1 M2 M3
MUX
X
Y
X Y
M0
0
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
0
1
0
3 2 1 0
MUX
1
0
3 2 1 0
0 1
0 1 2
M5 M4
M7 M6
Z
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
M9
M8
M7
M6
M5
M4
M3
M2
M1
M0
0
A = 0;

D Q
CK
D
D Q
CK
C
D Q
CK
B
D Q
CK
A
D
E
C
M8 M9
M
U
X
M1 M2 M3
MUX
X
Y
X Y
M0
0
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
0
1
0
3 2 1 0
MUX
1
0
3 2 1 0
0 1
0 1 2
M5 M4
M7 M6
Z
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
M9
M8
M7
M6
M5
M4
M3
M2
M1
M0
1
0
B = 1;
18

D Q
CK
D
D Q
CK
C
D Q
CK
B
D Q
CK
A
D
E
C
M8 M9
M
U
X
M1 M2 M3
MUX
X
Y
X Y
M0
0
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
0
1
0
3 2 1 0
MUX
1
0
3 2 1 0
0 1
0 1 2
M5 M4
M7 M6
Z
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
M9
M8
M7
M6
M5
M4
M3
M2
M1
M0
0
0
1
C = 0;
19

D Q
CK
D
D Q
CK
C
D Q
CK
B
D Q
CK
A
D
E
C
M8 M9
M
U
X
M1 M2 M3
MUX
X
Y
X Y
M0
0
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
0
1
0
3 2 1 0
MUX
1
0
3 2 1 0
0 1
0 1 2
M5 M4
M7 M6
Z
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
M9
M8
M7
M6
M5
M4
M3
M2
M1
M0
0
1
0
0
1
D = or(A,B)
20

D Q
CK
D
D Q
CK
C
D Q
CK
B
D Q
CK
A
D
E
C
M8 M9
M
U
X
M1 M2 M3
MUX
X
Y
X Y
M0
0
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
0
1
0
3 2 1 0
MUX
1
0
3 2 1 0
0 1
0 1 2
M5 M4
M7 M6
Z
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
M9
M8
M7
M6
M5
M4
M3
M2
M1
M0
0
1
0
1
0
1
D = or(A,B)
21

D Q
CK
D
D Q
CK
C
D Q
CK
B
D Q
CK
A
D
E
C
M8 M9
M
U
X
M1 M2 M3
MUX
X
Y
X Y
M0
0
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
0
1
0
3 2 1 0
MUX
1
0
3 2 1 0
0 1
0 1 2
M5 M4
M7 M6
Z
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
M9
M8
M7
M6
M5
M4
M3
M2
M1
M0
0
1
0
1
0
C = not(A)
22

D Q
CK
D
D Q
CK
C
D Q
CK
B
D Q
CK
A
D
E
C
M8 M9
M
U
X
M1 M2 M3
MUX
X
Y
X Y
M0
0
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
0
1
0
3 2 1 0
MUX
1
0
3 2 1 0
0 1
0 1 2
M5 M4
M7 M6
Z
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
M9
M8
M7
M6
M5
M4
M3
M2
M1
M0
0
1
0
1
0
1
C = not(A)
23

D Q
CK
D
D Q
CK
C
D Q
CK
B
D Q
CK
A
D
E
C
M8 M9
M
U
X
M1 M2 M3
MUX
X
Y
X Y
M0
0
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
0
1
0
3 2 1 0
MUX
1
0
3 2 1 0
0 1
0 1 2
M5 M4
M7 M6
Z
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
M9
M8
M7
M6
M5
M4
M3
M2
M1
M0
0
1
1
1
1
1
A = xor(D,C)
24

D Q
CK
D
D Q
CK
C
D Q
CK
B
D Q
CK
A
D
E
C
M8 M9
M
U
X
M1 M2 M3
MUX
X
Y
X Y
M0
0
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
0
1
0
3 2 1 0
MUX
1
0
3 2 1 0
0 1
0 1 2
M5 M4
M7 M6
Z
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
M9
M8
M7
M6
M5
M4
M3
M2
M1
M0
0
1
1
1
0
0
A = xor(D,C)
25

D Q
CK
D
D Q
CK
C
D Q
CK
B
D Q
CK
A
D
E
C
M8 M9
M
U
X
M1 M2 M3
MUX
X
Y
X Y
M0
0
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
0
1
0
3 2 1 0
MUX
1
0
3 2 1 0
0 1
0 1 2
M0
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M5 M4
M7 M6
Z
CPU
26

PC2
PC1
PC0
M9
M8
M7
M6
M5
M4
M3
M2
M1
M0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
:
:
:
8 x 10 bit Hafıza
Hesaplayıcı
3 bit
clock
CPU
[program counter] 27

PROBLEMLER

Bu teorik tasarımda sonucu yazıcılarda saklı veriler üzerinde örneğin C=A+B’nin gibi işlemler yapılamamaktadır. Ayrıca sanal tasarımımızda hafızaya yazma da yapılmamaktadır. Tüm sonuçlar yazıcılar üzerindedir.

28

CPU 1-Bit slayt - sunumunu indir:

  • ppt CPU 1-Bit
    Dosya Boyutu: 2 MB İndirilme: 751

Sunum Editörü

Hepsini göster

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kanalımızı takip ederek daha fazla içeriğe ulaşın!