Dosya Seç

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
İş Kararları Ekonomisi

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
Finansman Planı
Bir işletmenin faaliyetlerini yürütebilmesi için gereken maddi kaynak miktarını,

Nakit giriş ve çıkışlarının zamanlamasını,

En uygun maddi kaynakların bulunmasını ve bu kaynakların ne şekilde kullanılacağını belirlemek amacıyla yapılır.

İş planının bu bölümü, üstlenilen yükümlülüğün yerine getirebilme olasılığını ortaya koyar.

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
Ne ödemem gerekir? Maliyetler.
Benim sabit varlıklarım ne kadar değer yitirmektedir? Amortisman.
Ne kadar borcum var? Borçlar.
Kimden ne kadar alacaklıyım? Alacaklar.
Mali işlemleri nasıl kaydedeceğim? Muhasebe.
Dönem sonunda elimde ne kadar fazla var? Kar.
İşletmenin geliri ne kadar? Satışlar.
Ürünü hangi fiyattan satacağım? Satış fiyatı.
İşletmede neler var? Varlıklar.
Kasada ne kadar para var? Nakit.
İşletmede ne kadar kaynak kullanabilirim? İşletme sermayesi.
Gelecekteki finans gereksinimini nasıl belirlerim? Proforma tablolar.

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
Finans Planı
Amaç ve hedefler
Maddi kaynak gereksinimi
Dışarıdan bulunması gereken kaynak

Eldeki kaynaklar
Nereye harcanacak?
Ne şekilde? (şartlar)
Nereden bulunacak?
Ne şekilde? (şartlar)

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
İyi bir finans planı, finansal kontrolü de içerir. Finansal kontrol, dönemsel olarak tahmini değerlerle fiili olarak oluşan değerler arasında karşılaştırma yapılmasını sağlar.
Gerçekleşen
Tahminler

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
İş Fikrinin Başlangıç Yatırım Sermayesi İhtiyacı Nedir?

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
İş Fikrinin Başlangıç Yatırım Sermayesi İhtiyacı
Başlangıç Yatırım Sermayesi İhtiyacı Tablosu (TL)
Yatırım Harcamaları
TUTAR
AÇIKLAMA
Etüt Proje Giderleri
Mimar, mühendis, danışman vb. uzman hizmet alımları
Bina-İnşaat Giderleri
Ana tesis, yardımcı tesis, depo, idari ve/veya sosyal bina
Makine ve Teçhizat Giderleri (Yerli)
Temel üretim sürecindeki makinelerin KDV dahil fiyatı
Ofis ve Diğer Malzeme- Ekipman
Bilgisayar, telefon, faks, internet, mobilya vb.
Elektrik-su,doğalgaz,havalandırma tesisatı
Kira-Depozito
Taşıma ve Sigorta Giderleri
Makinelerin yurt içi-dışı nakliye ve sigorta giderleri
Montaj Giderleri
Makinelerin tesiste monte edilmesi, kullanılır hale gelmesi
İşletmeye Alma Giderleri
İşletmenin deneme üretimindeki giderleri
Genel Giderler
Noter, sigorta, ulaşım, haberleşme, personel, tanıtım vb.
Kuruluş İşlemleri ve Harç Masrafları
İşletme/Şirket kuruluş masrafları
Bakım-Onarım Giderleri
Tadilat,Boya-Badana-Restorasyon vs.
Nakliye Giderleri
Elektrik,Su,Doğalgaz Aboneliği
Tanıtım Giderleri
Beklenmeyen Giderler (% 10)
Toplam Sabit Yatırım

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
Yatırım Harcamaları
TUTAR
AÇIKLAMA
Etüt Proje Giderleri

Mimar, mühendis, danışman vb. uzman hizmet alımları
Bina-İnşaat Giderleri

Ana tesis, yardımcı tesis, depo, idari ve/veya sosyal bina
Makine ve Teçhizat Giderleri (Yerli)
125.000
Temel üretim sürecindeki makinelerin KDV dahil fiyatı
Ofis ve Diğer Malzeme- Ekipman
15.000
Bilgisayar, telefon, faks, internet, mobilya vb.
Elektrik-su,doğalgaz,havalandırma tesisatı
1.000
Kira-Depozito
2.000
Nakliye ve Sigorta Giderleri
500
Makinelerin yurt içi-dışı nakliye ve sigorta giderleri
Montaj Giderleri

Makinelerin tesiste monte edilmesi, kullanılır hale gelmesi
İşletmeye Alma Giderleri

İşletmenin deneme üretimindeki giderleri
Genel Giderler
2.000
Noter, sigorta, ulaşım, haberleşme, personel, tanıtım vb.
Kuruluş İşlemleri ve Harç Masrafları
2.500
İşletme/Şirket kuruluş masrafları
Bakım-Onarım Giderleri
3.000
Tadilat,Boya-Badana-Restorasyon vs.
Elektrik,Su,Doğalgaz Aboneliği
1.000
Tanıtım Giderleri
1.000
Toplam
153.000
Beklenmeyen Giderler (Toplam’ın % 5’i)
7.650
Öngörülmeyen Giderler.
Toplam Sabit Yatırım
160.650

Başlangıç Yatırım Sermayesi İhtiyacı Tablosu (TL)

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
MAKİNE VE TEÇHİZAT GİDERLERİ
MAKİNE ADI
MİKTAR
BİRİM BEDEL
TUTAR
TOPLAM


KDV %18


GENEL TOPLAM

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
YARDIMCI İŞLETMELER MAKİNE-EKİPMAN GİDERLERİ
HARCAMA ADI
MİKTAR
BİRİM BEDEL
TUTAR
TOPLAM


KDV %18


GENEL TOPLAM

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
İŞLETME SERMAYESİ TABLOSU (TL)
İşletme Sermayesi:
İşletmenin faaliyet döneminde ürettiği ürün ya da hizmetin karşılığını alıncaya kadar üretim girdilerini sağlamak için bulundurması gereken finansmandır.

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
Masraflar
Yıllık İşletme Gideri
Süre (Ay)
İşletme Sermayesi İhtiyacı (TL)
Hammadde ve İşletme Malzemeleri
Kira
Elektrik
Su
Telefon
Yakıt (Isınma- Aidat)
Personel
Doğalgaz
Bakım-Onarım
Genel Giderler
Muhasebeci Ücreti
Kırtasiye Giderleri
Pazarlama-Satış Giderleri
Ambalaj-Paketleme Giderleri
Nakliye Gideri
Beklenmeyen Giderler
TOPLAM
İŞLETME SERMAYESİ TABLOSU (TL)

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
İŞLETME SERMAYESİ TABLOSU (TL)
Masraflar
Yıllık İşletme Gideri
Süre (Ay)
İşletme Sermayesi İhtiyacı (TL)
Hammadde ve İşletme Malzeme.
216.165,00
1
18.013,75
Kira
3.000,00
250,00
Elektrik
3.000,00
250,00
Su
600,00
50,00
Telefon
1.800,00
150,00
Yakıt (Isınma- Aidat)
1.800,00
150,00
Personel
52.632,00
4.386,00
Doğalgaz
0,00
0,00
Bakım-Onarım
500,00
41,67
Genel Giderler
600,00
50,00
Muhasebeci Ücreti
1.200,00
100,00
Kırtasiye Giderleri
1.000,00
83,33
Pazarlama-Satış Giderleri
7.500,00
625,00
Ambalaj-Paketleme Giderleri
1.200,00
100,00
Nakliye Gideri
1.000,00
83,33
Beklenmeyen Giderler
29.199,70
2.433,31
TOPLAM
321.196,70
26.766,39

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
YILLIK İŞLETME GİDERLERİ TABLOSU (TL)
Çeşitli işletme giderleri hem sabit hem değişken özelliğe sahip olabilmektedir. Bu durumda işletme giderinin analiz edilerek sabit ya da değişken olma yüzdeleri belirlenmelidir.
“Yıllık İşletme Giderleri Tablosu” işletme gider kalemlerini göstermektedir.

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
Yıllık İşletme Giderleri Tablosu (TL)

İşletme giderleri, işletmenin planladığı ürün ya da hizmeti üretmesi ve müşteri kitlesine sunması sırasında yapılacak her türlü harcamayı göstermektedir.
İşletme giderleri 2 farklı gruptan oluşmaktadır.
Sabit Giderler
Değişken Giderler
“Yıllık İşletme Giderleri Tablosu” işletme gider kalemlerini göstermektedir.

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
Sabit maliyetler
Mal üretip satmayı veya hizmet vermeyi durdursanız bile işlemenizde var olmaya devam eden maliyetlerdir.

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
Sabit maliyetler

Genel giderler;
Kira ve Emlak vergileri
Aydınlatma, ısıtma, telefon, kırtasiye
Sigorta, Onarım, Bakım
Personel ücretleri ve sigorta primleri
Faiz ve komisyon giderleri
Diğerleri
Pazarlama ve dağıtım giderleri;
Tanıtım
Seyahat, Ağırlama

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
Sabit maliyetler
İdari Giderler;
Kırtasiye
Telefon
Maaşlar
Diğer
Amortisman
Bina
Makine
Donanım
Motorlu Araç
Diğer

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
Değişken Maliyetler
Üretim yada hizmeti doğrudan etkileyebilecek maliyetlerdir.

Üretim yada hizmet üretilmeye başladığı an Değişken Maliyetlere ilişkin harcamalar başlar

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
Kendinize herhangi bir giderin, ürettiğiniz malın veya verdiğiniz hizmetin miktarına göre değişip değişmediğini sorunuz. Eğer değişiyorsa, bu değişken maliyettir.
Değişken Maliyetler

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
Hammaddeler
Mamul-Yarı Mamul
Üretim maliyetleri
Satış komisyonu
Geçici işçilik
Mal dağıtım
Diğer
Değişken Maliyetler

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
YILLIK İŞLETME GİDERLERİ TABLOSU (TL)
GİDER KALEMLERİ
TOPLAM HARCAMA
(%) Sabit/ Değişken
SABİT GİDERLER
DEĞİŞKEN GİDERLER
Hammadde ve İşletme Malzemeleri
Kira
Elektrik
Su
Telefon
Yakıt (Isınma – Aidat)
Personel
Doğalgaz
Bakım-Onarım
Genel Giderler
Muhasebeci Ücreti
Kırtasiye Giderleri
Pazarlama-Satış Giderleri
Ambalaj-Paketleme Giderleri
Nakliye Gideri
Beklenmeyen Giderler (%10)
TOPLAM

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
YILLIK İŞLETME GİDERLERİ TABLOSU (TL)
GİDER KALEMLERİ
TOPLAM HARCAMA
(%) Sabit/ Değişken
SABİT GİDERLER
DEĞİŞKEN GİDERLER
Hammadde ve İşletme Malzemeleri
216.165,00
0/100
0,00
216.165,00
Kira
3.000,00
100/0
3.000,00
0,00
Elektrik
3.000,00
30/70
900,00
2.100,00
Su
600,00
30/70
180,00
420,00
Telefon
1.800,00
30/70
540,00
1.260,00
Yakıt (Isınma – Aidat)
1.800,00
30/70
540,00
1.260,00
Personel
52.632,00
100/0
52.632,00
0,00
Doğalgaz
0,00
100/0
0,00
0,00
Bakım-Onarım
500,00
70/30
350,00
150,00
Genel Giderler
600,00
70/30
420,00
180,00
Muhasebeci Ücreti
1.200,00
100/0
1.200,00
0,00
Kırtasiye Giderleri
1.000,00
60/40
600,00
400,00
Pazarlama-Satış Giderleri
7.500,00
80/20
6.000,00
1.500,00
Ambalaj-Paketleme Giderleri
1.200,00
0/100
0,00
1.200,00
Nakliye Gideri
1.000,00
0/100
0,00
1.000,00
Beklenmeyen Giderler (%10)
29.199,70
80/20
23.359,76
5.839,94
TOPLAM
321.196,70

89.721,76
231.474,94

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
Gelir Tablosu

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
Gelir Tablosu.

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
Satış geliri (A)
55.000
Değişken maliyetler:
Hammadde
Diğer üretim maliyeti
Komisyonlar
Dağıtım giderleri
Elektrik
Toplam (B)

20.000
3.000
500
500
200 24.200
Brüt kar (C=A-B)
30.800
Sabit maliyetler
Personel Ücretleri
İşyeri kirası
Sigorta
Genel yönetim gid.
Pazarlama
Elektrik-Su
Isınma
Amortisman
Toplam (D)

5.000
1.000
300
200
300
100
150
200
7.250
Net kar /zarar ( E=C-D)
23.550
Gelir Tablosu.

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
NAKİT PROJEKSİYONLARI (TL)
Nakit Akımı Hesaplaması Tablosu, işletmenin yatırım döneminden başlamak üzere tüm dönemlerinde her türlü nakit girişini ve çıkışını gösteren tablodur.
Tabloda, işletmenin karılığı görülmemektedir.
Nakit akım hesaplamaları sonucunda işletmenin gelir-gider yapısının ötesinde
Yatırım,
Kredi ödemeleri,
Vergi ödemeleri gibi nakit hareketlerinin işletmenin finansal yapısı üzerindeki etkileri görülmektedir.

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
NAKİT PROJEKSİYONLARI
Toplam finansman ihtiyacının temini için,
Öz kaynak,
Kredi,
Borç sağlanması ile
Ortaklık kurma türü tüm potansiyel finansal kaynaklar belirlenmelidir.
Mevcut finansal kaynaklar belirlendikten sonra “Yatırım Dönemi Finansman Yapısı Tablosu” üzerinde yatırım kaynakları ile yatırım harcamalarının denkliği sağlanmalıdır.

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
NAKİT AKIMI HESAPLAMASI TABLOSU (TL)
Nakit akım tablosunda yıl sonu eldeki nakit satırındaki değerlerin eksi olmaması gerekmektedir.
Değerlerin eksi olması, işletmenin kuruluş ve işletme dönemi nakit ihtiyacının çözülmediğini gösterir.

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
NAKİT AKIŞ
Haftalık veya aylık olarak kasanıza girecek nakit ile
kasadan çıkacak nakit miktarının tahmin edilmesidir.

Nakit akış tahmini bize;
Paranın ne zaman elimize geçeceğini,
Hangi zamanda ne kadar para geleceğini,
Borçların ve faturaların ne zaman ödeneceğini,
Masrafları karşılamak için ne kadar para gerektiğini,
Gelir ve harcamaların ayrıntısını,
Ekstra harcamalar (veya yüksek harcamalar) için en uygun
zamanı gösterir.

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
Madde
Kuruluş aşamasında
Aylar

Toplam
1
2
3
4
5
6
Nakit girişleri
Satış geliri
KOSGEB Hibe
Özsermaye
Borç
Banka Kredi
Nakit Girişleri Toplamı (A)
Nakit çıkışları
Değişken giderler
Sabit giderler
Nakit Çıkışları Toplamı (B)
A – B = net nakit akışı C
Açılış kalanı D
Kapanış kalanı C + D

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
ÜRETİM/SATIŞ HEDEFLERİ
ÜRÜN/HİZMET ADI
1. AY
2. AY
3. AY
4. AY
5. AY
6. AY
7. AY
8. AY
9. AY
10. AY
11. AY
12. AY
TOPLAM
BİRİM FİYAT
TUTAR

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
Başabaş noktası nedir?
Bu nokta, bir firmanın toplam gelirlerinin toplam giderlere denk olduğu satış tutarını gösterir.

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
Üretim adedi
İşletme gideri
Sabit gider
Değişken gider
Sabit + Değişken
gider
zarar bölgesi
Satış geliri
B.B.N.
Kar bölgesi
Satış
geliri
BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZİ

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
Başabaş Noktası Hesaplama
Satışlar – Değişken Maliyetler = Brüt Kar
Brüt Kar x 100 = Brüt Kar Marjı
Satışlar
Sabit Maliyetler + Amort.) x 100= Başabaş Noktası
Brüt Kar Marjı

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?

Soru 1
4,000 (satışlar) – 2,000 (DM) = 2,000 (BK)
2,000 (BK) x 100 = %50 (BKM)
4,000 (satışlar)
(1,000 (SM) + 200 (Amort.) ) x 100 = 2,400
50 (BKM)

Bu işletme 2.400 birime ulaştıktan sonra kar etmeye başlayacaktır.

Başabaş Noktası Hesaplama

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
TOPLAM YATIRIM İHTİYACI VE POTANSİYEL
FİNANSAL KAYNAKLAR TOPLAM YATIRIM İHTİYACI
İş fikrinin gerçekleştirilmesi için gerekli toplam finansman ihtiyacını,
Başlangıç Yatırım Tutarı ve
İşletme Sermayesi İhtiyacı Toplamı oluşturmaktadır.

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
Toplam Yatırım İhtiyacı ve Potansiyel Finansal
Kaynaklar Toplam Yatırım İhtiyacı
YATIRIM
TUTAR
Sabit Yatırım
İşletme Sermayesi
TOPLAM YATIRIM

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
Toplam Yatırım İhtiyacı ve Potansiyel Finansal Kaynaklar Toplam Yatırım İhtiyacı
YATIRIM
TUTAR
Sabit Yatırım
81.739,90
İşletme Sermayesi
26.766,39
TOPLAM YATIRIM
108.506,29

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
FİNANSMAN İHTİYACI
TUTAR
Başlangıç Yatırımı
İşletme sermayesi
TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI
FİNANSMAN KAYNAKLARI
Öz Kaynaklar
Borçlar
Hibe Desteği
Krediler
TOPLAM FİNANS KAYNAĞI
YATIRIM DÖNEMİ FİNANSMAN YAPISI TABLOSU

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
YATIRIM DÖNEMİ FİNANSMAN YAPISI TABLOSU
FİNANSMAN İHTİYACI
TUTAR
Başlangıç Yatırımı
81.739,90
İşletme sermayesi
26.766,39
TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI
108.506,29
FİNANSMAN KAYNAKLARI
Öz Kaynaklar
64.506,29
Borçlar
0,00
Hibe Desteği
4.000,00
Krediler
40.000,00
TOPLAM FİNANS KAYNAĞI
108.506,29

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
Ürün/Hizmet Satış Planı (Aylık)
Ürünler
Birim
A Y L I K S A T I Ş T A H M İ N İ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
BAŞLANGIÇ YATIRIM SERMAYESİ İHTİYACI TABLOSU
YATIRIM HARCAMALARI
TUTAR
AÇIKLAMA
1. ARAZİ BEDELİ

2. ETÜD VE PROJE GİDERLERİ

3. ARAZİ DÜZENLEMESİ

4. BİNA – İNŞAAT GİDERLERİ

5. MAKİNE VE TECHİZAT GİDERLERİ (YERLİ)

6. MAKİNE VE TECHİZAT GİDERLERİ (İTHAL)

7. YARDIMCI İŞLETMELER MAKİNE-EKİPMAN GİDERLERİ

8. İTHALAT VE GÜMRÜKLEME GİDERLERİ

9. TAŞIMA VE SİGORTA GİDERLERİ

10. MONTAJ GİDERLERİ

11. İŞLETMEYE ALMA GİDERLERİ

12. LİSANS GİDERLERİ

13. GENEL GİDERLER

14. BEKLENMEYEN GİDERLER

TOPLAM SABİT YATIRIM

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
Ürün Ağaçları ve Hammadde Giderleri
Ürün Adı
Hammadde ve Malzeme Girdi Türleri
Miktar
Birim Fiyat (TL)
Tutar (TL)
Hammadde ve Malzeme Girdileri Toplamı :

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
Hammadde Giderleri
Hammadde Kalemleri
1
2
3
Etiket
11.550,00
14.610,75
18.482,60
Penye
4.725,00
5.977,13
7.561,06
Sipariş formu
931,50
1.178,35
1.490,61
İmsakiye
2.700,00
3.415,50
4.320,61
Takvim
12.993,75
16.437,09
20.792,92
Işıklı tabela
700,00
885,50
1.120,16
Işıksız tabela
450,00
569,25
720,10
Hazır penye baskı
26,25
33,21
42,01
Broşür
10.080,00
12.751,20
16.130,27
Davetiye
1.050,00
1.328,25
1.680,24
Branda
29.374,80
40.390,35
55.536,73
Toplam
74.581,30
97.576,57
127.877,30

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
İŞÇİLİK – PERSONEL GİDERLERİ
İşçilik – Personel Giderleri
1
2
3
4
5

TOPLAM
İşletmede toplam xx kişi çalışacaktır. Muhasebe hizmeti dışarıdan sağlanacaktır. Tabloda işçilerin işverene yıllık maliyetleri yer almaktadır
GENEL GİDERLER
Diğer Giderler
1
2
3
4
5
Kira
Elektrik
Su
Yakıt (Makinalarda/ Proseste)
Bakım-Onarım
Patent Lisans
TOPLAM

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
Genel Giderler
1
2
3
4
5
Telefon
Internet /ADSL
Genel Yönetim Giderleri
Ağırlama Giderleri
Çay-Kahve
Personel Yemek
Personel Servis
Araba Yakıt
Isınma Amaçlı Yakıt
xxxxxxxxxxxxxxxxx
TOPLAM
GENEL GİDERLER

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
PAZARLAMA ve SATIŞ GİDERLERİ
Pazarlama – Satış Giderleri
1
2
3
4
5
Kartvizit
Broşür Dağıtımı
Müşteri Ziyareti
Promosyon Ürün Dağıtımı
İlan Verme
Tabela
Afiş

TOPLAM

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
YILLIK İŞLETME GİDERLERİ TABLOSU
GİDER KALEMLERİ
TOPLAM HARCAMA
% SABİT
% DEĞİŞKEN
SABİT GİDERLER
DEĞİŞKEN GİDERLER
1. HAMMADDE
2. KİRA
3. ELEKTRİK
4. SU
5. YAKIT
6. İŞÇİLİK-PERSONEL
7. BAKIM-ONARIM
8. PATENT-LİSANS
9. GENEL GİDERLER
10. PAZARLAMA-SATIŞ GİDERLERİ
TOPLAM
** Genel Giderler: Haberleşme, genel yönetim giderleri, ağırlama giderleri, arabalara konulan yakıtlar, ısınma amaçlı yakıtlar, personel taşıma ve personel yemek giderleri (Genel giderler, tablodaki diğer kalemlerin dışında kalan tüm giderlerdir.)

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACININ HESAPLANMASI
İŞLETME SERMAYESİ KALEMLERİ
YILLIK İŞLETME GİDERLERİ
SÜRE (ay)
İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACI
1. HAMMADDE STOĞU
2. MAMÜL MADDE STOĞU
3. MÜŞTERİYE BAĞLI MAL DEĞERİ
4. GENEL GİDERLER NAKİT İHTİYACI
TOPLAM

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
Hammadde Stoku;
İşletmeye dur dediğimiz bir anda, depoda olması gereken stok miktarıdır.
Buna emniyetli stok miktarı da denilebilir. (Örneğin bir plastik üreticisi,
Petkim’den mal alırken belli bir miktarın altında satın alma yapamaz. Bu
durumda, hammadde stoku olarak alabileceği bu minimum miktar da
konulabilir.) Stokta bulunması gereken hammadde miktarına karşılık
gelen maliyet ise cebimizde bulunması gereken para miktarıdır.

Örneğin: 1 aylık hammadde stok değerini bulmak için, 1 yıllık hammadde
Gideri 12’ye bölünür.
İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACININ HESAPLANMASI

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACININ HESAPLANMASI
2. Mamul Madde Stoku;
İşletmeye dur dediğimiz bir anda bile elimizde olması gereken bitmiş ürün
stok miktarıdır. Başka bir deyişle, herhangi bir anda, acil siparişleri
karşılayabilmek adına elde bulunması istenilen bitmiş ürün stok miktarıdır.
Maliyet olarak karşılığı, bir ürünün birim üretim maliyeti ile gerekli stok
adedinin çarpımına eşittir.
(Örneğin, bir çocuk bezinin üretim maliyeti 0,2 $ olsun. Bu üründen, acil
siparişleri karşılayabilmek için 15 günlük stok yapılması gereklidir ve
bu da 2.000.000 adet çocuk bezine karşılık gelmektedir. Bu durumdaki bir
işletme için mamul madde stoku, 0,2*2.000.000 = 400.000 $ değerinde bir
İşletme sermayesi demektir.)

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACININ HESAPLANMASI
3. Müşteriye Bağlı Mal Değeri;
Müşterilere yapılan satışlar genellikle belli bir vadede olur. Dolayısıyla, bu vade süresince üretime devam edebilmek (hammadde alabilmek) için de bir miktar sermaye gerekir. Bu da müşteriye bağlı mal değeridir. Ne kadar vade ile satış yapılacaksa, yıllık toplam hammadde giderinin o süreye karşılık gelen bölümü bu değeri oluşturur.
Örneğin, bir işletmenin yıllık toplam hammadde giderleri 1.000.000 $ olsun. Bu işletme müşterilerine eğer 2 ay vade ile satış yapacaksa, müşteriye bağlı mal değeri 1.000.000 *2/12 olacaktır.

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACININ HESAPLANMASI
4. Genel Giderler Nakit İhtiyacı;
Yıllık İşletme giderleri tablosundaki Toplam İşletme Giderleri’nden, Toplam Hammadde Giderleri çıkarılarak “Genel Giderler Nakit İhtiyacı” hesaplanır. Bu değer, stok ihtiyacı olan süreye (ay olarak) bölünerek de nakit ihtiyacı hesaplanır.
Genel Giderler
Nakit İhtiyacı
=
(Yıllık Toplam İşletme Giderleri – Yıllık Toplam Hammadde Giderleri
12
(ihtiyaç duyulan stok süresi bir ay)
Genel Giderler
Nakit İhtiyacı
=
(Genel giderler+elektrik + su + yakıt + işçilik + kira + pazarlama gid.)
12
(ihtiyaç duyulan stok süresi bir ay)

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
Finansal Destekler nereden sağlanır ?

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
GİRİŞİMLERE VERGİSEL AVANTAJ SAĞLAYAN KURUMLAR
KOSGEB Girişimcilik Destek Programı – Kuluçka, Vergi Avantajı TOBB Genç Girişimciler Kurulu – Kuluçka, Vergi Avantajı Teknopark & Teknokent – Kuluçka, Vergi Avantajı – (Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ, …)

Faal 2.7 100 Genç Girişimcilik Eğitimi 1. MODÜL Girişimcilik Bana Göre mi ?
GİRİŞİMCİLERE UYGUN FİZİKSEL KOŞULLARI VE DONANIMI SAĞLAYAN KURUMLAR Etohum – Kuluçka, Tohum Sermayesi, Eğitim Girişim Fabrikası – Kuluçka, Tohum Sermayesi

İş Kararları Ekonomisi slayt - sunumunu indir:

Sunum Editörü

Hepsini göster

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kanalımızı takip ederek daha fazla içeriğe ulaşın!