Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
1
Kütahya Halk Sağlığı Müdürlüğü
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şubesi
1
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet

Kadına Yönelik Şiddet
Kadına yönelik fiziksel, cinsel, zihinsel hasarla sonuçlanan veya sonuçlanma olasılığı bulunan, kamusal alanda ya da özel yaşamda ona baskı uygulanması ve özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü davranış.

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
2

Kadına Yönelik Şiddet
Kadına yönelik şiddet vakalarının çoğunluğunda zanlılar eş, sevgili, baba, kardeş ve ağabeylerdir.

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
3

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
Kadın üzerinde baskı ve üstünlük kurmayı amaçlayan,
Tehdit, dayatma, kontrol içeren,
Duygusal, ekonomik veya fiziksel zararla sonuçlanan,
Kadının insan haklarının ihlalini içeren her türlü eylem.
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
4

Toplumsal değerler ne söyler?
Şiddet;
Belirli koşullarda ve gerekçelendirilebilir durumlarda “kabul edilebilir”,
Hak edilebilir,
Mahrem,
Suç değil,
Paylaşılmamalı,
Dışardan müdahale edilmemeli,
Kadın kendi kendine baş etmeli,
Aile bütünlüğü korunmalı.
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
5

Kadın neden konuşmaz?
Toplumun değer yargıları,
Kendisinin şiddeti algılaması,
Eşinin değişeceği umudu,
Ekonomik yönden eşe bağımlılık,
Ciddiye alınmama ve değer verilmeme kaygısı,
Koruma ve destek hizmetleri ve onlara ulaşma bilgisine sahip olmama.
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
6

Şiddet Türleri
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
7
Sözel
Fiziksel
Ekonomik
Psikolojik
Sosyal
Cinsel

Şiddet Türleri
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
8
Sözel
Fiziksel
Ekonomik
Psikolojik
Sosyal
Cinsel
Aşağılayıcı sözler söylemek, suçlamak, küfür etmek, küçük düşürmek, hakaret etmek, yüksek sesle bağırmak vb.

Şiddet Türleri
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
9
Sözel
Fiziksel
Ekonomik
Psikolojik
Sosyal
Cinsel
Tokat atmak, vurmak, itmek, duvara vurmak, saç çekmek, tekmelemek, bıçak çekmek, yaralamak, öldürmek vb.

Şiddet Türleri
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
10
Sözel
Fiziksel
Ekonomik
Psikolojik
Sosyal
Cinsel
Evin masraflarını karşılamamak, kadının çalışmasına izin vermemek, çalışan kadının parasını, kredi veya maaş kartını elinden almak, kadının mal/mülkünü kontrol etmek, vb.

Şiddet Türleri
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
11
Sözel
Fiziksel
Ekonomik
Psikolojik
Sosyal
Cinsel
Eşle(kadınla) doğrudan iletişimi kesmek, onunla konuşmamak, surat asmak, eşin(kadının) kendisini ifade etmesini, görüş ve düşüncelerini açıklamasını engellemek, ailesiyle ve arkadaşlarıyla görüşmesini engellemek, vb.

Şiddet Türleri
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
12
Sözel
Fiziksel
Ekonomik
Psikolojik
Sosyal
Cinsel
Kadını başkaları önünde sürekli küçük düşürmek, başkaları önünde kadının zaaflarıyla alay etmek, başkalarının önünde kıskançlık gösterilerinde bulunmak suretiyle kadının davranışlarını kontrol etmek, vb.

Şiddet Türleri
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
13
Sözel
Fiziksel
Ekonomik
Psikolojik
Sosyal
Cinsel
Tecavüz etmek, eşi (kadını) kabul edemeyeceği şekilde cinsel ilişkiye zorlamak, aile içi cinsel ilişkiye girmek, cinsel içerikli imalarda bulunmak, cinsel içerikli sözcükler söylemek, el atmak, vb.

Hangi Koşullardaki Kadınlar Şiddeti Daha Fazla Yaşıyor?
Düşük sosyo-ekonomik ve eğitim düzeyine sahip,
Daha az sosyal destek alan,
Yaşı görece genç,
Ekonomik olarak kocalarına bağımlı,
Kocasından daha fazla kazanan,
Kendi annesi babası tarafından dövülmüş, vb.

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
14
Risk Altında

Şiddet Uygulayan Erkeklerin Bazı Özellikleri
Kıskançlık,
Kontrol isteği,
Ani huy değişmesi,
Aşırı duyarlık, alınganlık,
Katı cinsiyet rol beklentileri,
Kadınları (akılsız, aptal, vb.) küçümseme,
Problemleri için diğerlerini suçlama.

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
15

Şiddetin Kronik Belirtileri
Somatik şikayetler:
Baş ağrısı, sırt ağrısı, pelvik ağrı, gastrointestinal (mide ve bağırsak) semptomlar, cinsel işlev bozukluğu, kas ağrısı.
Psikolojik belirtiler:
Depresif duygu durum bozukluğu, anksiyete, uykusuzluk, kabus görme, olayları tekrar yaşama ve hatırlama güçlüğü, vb,
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
16

Şiddetin Akut Belirtileri
kulak zarı perforasyonu (delinme),
genitoüriner sistem yaralanmaları,
yanıklar (kimyasal maddelerle oluşan yanıklar dahil),
ağrı,
hissizlik,
kusma vb,
kanama,
ekimoz (morluk),
ödem,
açık yaralar,
laserasyon (yırtılma),
kırık ve çıkık,
hemoptizi (kanlı balgam),
pnömotoraks (göğüs içi hava)

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
17

Rapor Yazma
Şiddete maruz kalan kadının daha sonra adli kurumlara başvurduğunda kendisine şiddet uygulandığını gösterecek temel belge hekim tarafından düzenlenen rapordur.
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
18

Aile İçi Şiddet Taraması “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Tarama Formu”
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
19
Sözel Şiddet
Fiziksel Şiddet

Aile İçi Şiddet Taraması “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Tarama Formu”
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
20
Ekonomik Şiddet
Cinsel Şiddet

Hastane Acil Servisleri
Kadın kendisine şiddet uygulandığını bildirirse;
Tıbbi tanı ve tedavi,
Hastane polisine bildirim,
Rapor düzenleme,
“Aile İçi Şiddet Kayıt Formu”nu doldurma,
Gerekiyorsa ileri tanı-tedavi için sevk,
Bilgilendirme,
Risk değerlendirmesi,
Gerekiyorsa, ASP İl Müdürlüğü’ne yönlendirme.

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
21

Hastane Acil Servisleri
Kadın kendisine şiddet uygulandığını gizlerse ve hayati tehlikesi yoksa;

Tıbbi tanı ve tedavi,
Bilgilendirme,
Rapor düzenleme,
Reçete düzenleme,
Şüphe durumunda hastane polisine bildirim.
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
22

Hastane Acil Servisleri
Kadın kendisine şiddet uygulandığını gizlerse ve hayati tehlikesi varsa;
Tıbbi tanı ve tedavi,
Hastane polisine bildirim,
Rapor düzenleme,
Hastayı uygun serviste yatırma,
“Aile İçi Şiddet Kayıt Formu”nu doldurma (Durumu uygun olduğunda).
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
23

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
24
A.S.P.

Güvenlik Planı Geliştirme
Şiddet hakkında konuşabileceği ve yardım isteyebileceği bir veya birden fazla komşu,
Şiddete maruz kaldığında güven içinde olunabilecek bir yer,
Silahın olabileceği herhangi bir yerden/odadan uzak durma,
Evini güvenli bir şekilde nasıl terk edebileceğinin pratiği,
Tehlike anında kullanabileceği en uygun kapı, pencere, asansör veya merdiven.

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
25

Güvenlik Planı Geliştirme
Yedek anahtar, nüfus cüzdanı ve önemli belge/döküman, biraz para ve kıyafetlerin olduğu bir çanta,
Acil yardım için uyarıcı bir şifre, işaret ya da kod,
Evden ayrılmak zorunda kaldığında, nereye gideceğini belirleme ve gitme planı.
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
26

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
27

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
28

Kolluk Kuvvetlerine Başvuru
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
29

Kolluk Kuvvetlerine Başvuru
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
30

Kolluk Kuvvetlerine Başvuru
Şüpheli ile ilgili işlemler:
Şüpheliye ulaşmaya çalışılır.
İfadesi alınır.
Sağlık raporu işlemleri yapılır.
Dosya savcılığa gönderilir.
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
31

Adli Kurumlar
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
32

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
33

Kadın Konukevleri
Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara uğrayan kadınların, psiko-sosyal ve ekonomik problemlerinin çözümlenmesi sırasında varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
34

Konukevine Kabul İşlemleri
İl/ilçe sosyal hizmetler (Aile ve Sosyal Politikalar) müdürlüklerine başvuru yapılır.
Sosyal çalışmacı, şiddete maruz kalan kişi ile görüşerek, olaya ilişkin bilgi alır ve sosyal inceleme raporunu hazırlar.
Gerekli rehberlik ve yönlendirme yapılır.
Kadının başvurusu değerlendirilerek karar verilir.
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
35

Konukevine Kabul İşlemleri
Kadının, konukevine kabulüne karar verilmesi durumunda,
Sosyal inceleme raporu konukevine faks ile iletilir.
Kadının, konukevine güvenli bir şekilde nakli yapılır.
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
36

Konukevine Kabul İşlemleri
Kadının başka bir yerdeki konukevine nakli gerekiyorsa,
Dosya SHÇEK Genel Müdürlüğüne fakslanır.
Uygun görülen konukevine güvenli biçimde gönderilmesi sağlanır.
Sosyal çalışmacı ve/veya psikolog, kuruluşa gelen kadına kalacağı yatak, kullanacağı dolap, banyo, mutfak gibi yerler gösterir ve kurumda kalan diğer kadınlarla tanıştırır. Konukevinin kurallarını, gizlilik ilkesini ve toplu yaşam kurallarını açıklar. Kadına, kuruluş ilkelerine ve kurallarına uyacağına dair bir taahhütname imzalatılır.
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
37

ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı
Şiddete maruz kalan ya risk altında olan ve desteğe gereksinimi olan kadınlara ve çocuklara, 7 gün 24 saat psikolojik, hukuki ve ekonomik alanda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
Yararlanabilecekleri hizmet kuruluşları konusunda bilgilendirerek, gereksinim duydukları hizmet türüne en kısa zamanda ulaşmalarını sağlamaktadır.
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
38

Yasal Durum
6284 Sayılı
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
(20 Mart 2012)

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
39

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
Kasten yaralama
MADDE 86. -(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Kasten yaralama suçunun;
–Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
40

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
Eziyet (2-5 yıl) , (3-8 yıl)
Cinsel saldırı (2-7 yıl) , (7-12 yıl)
Tehdit (6 ay-3 yıl)
Cebir (kasten yaralama cezası x 1/3)
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (1-5 yıl)
İş ve çalışma hürriyetinin ihlâli (6 ay-2 yıl veya adli para cezası)
Hakaret (6 ay-2 yıl veya adli para cezası)
Kötü muamele (2 ay-1 yıl)

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
41

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
Suçu bildirmeme
MADDE 278. – (1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
42

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi
MADDE 279. – (1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Suçun, adlî kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
43

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi
MADDE 280. – (1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır.
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
44

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
Sağlık giderleri
MADDE 19 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişilerden genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası prim borcu sebebiyle fiilen genel sağlık sigortasından yararlanamayan ya da diğer mevzuat hükümleri gereğince tedavi yardımından yararlanma hakkı bulunmayanlar; bu hâllerin devamı süresince, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında, gelir testine tabi tutulmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılır.

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
45

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
Sağlık giderleri
MADDE 19 – (2) Bu Kanun hükümlerine göre hakkında önleyici tedbir kararı verilen kişinin aynı zamanda rehabilitasyonunun veya tedavi edilmesinin gerekli olduğuna karar verilmesi hâlinde, genel sağlık sigortası kapsamında karşılanmayan rehabilitasyon hizmetlerine yönelik giderler ile rehabilitasyon hizmetleri kapsamında verilmesi gereken diğer sağlık hizmetlerinin giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerinden karşılanır.

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
46

47
Kütahya Halk Sağlığı Müdürlüğü
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şubesi

Tel: 0 (274) 223 63 41 / Dahili: 465-467
E-posta:
47

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet slayt - sunumunu indir:

Sunum Editörü

Hepsini göster

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kanalımızı takip ederek daha fazla içeriğe ulaşın!