TARİH ÖNCESİ DEVİRLER

İsa’nın doğumu
0
Kavimler Göçü
375
İstanbul’un Fethi
1453
1789
Fransız İhtilali
3200
Yazının İcadı
TARİH ÖNCESİ DEVİRLER
TARİH DEVİRLERİ
İLK ÇAĞ
ORTA ÇAĞ
YENİ ÇAĞ
YAKIN ÇAĞ
TAŞ ve MADEN
DEVİRLERİ
İsa’dan Önce (İÖ)
Milattan Önce(MÖ)
İsa’dan Sonra (İS)
Milattan Sonra (MS)

MÖ 3200
Yazının İcadı
Taş Devirleri
Maden Devirleri
Kabataş
Yontmataş
(Paleolitik)
Cilalıtaş
(Neolitik)
Bakır
Tunç
Demir

TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR
TAŞ DEVİRLERİ:

1. Kabataş Çağı (Paleolitik):
Araç-gereç yapımı yoktur
Toplayıcılık vardır
En uzun devirdir
İnsan doğa ilişkisinde doğa baskındır

2. Yontmataş Çağı (Mezolitik):
Avcılık-toplayıcılık egemen uğraş
İnsanlar mağaralara çekildiler
İlk alet üretimi (Taş balta)
İlk sanat yapıtları (mağara resimleri)
İlk kez ateş kullanıldı
İlk sosyal örgütlenme “klan” oldu

YONTMA TAŞ DEVRİ SANAT ESERLERİ

YONTMATAŞ DEVRİN’DE
İnsanlar üretim ile uğraşmıyorlardı ve geçimlerini avcılık ve toplayıcılıkla sağlıyorlardı.

BU DURUM;
Tarım, ticaret, yerleşik hayat ve mimari eser olmadığının kanıtıdır.
Yani; göçebe bir yaşam vardır.

3. Cilalıtaş Çağı (Neolitik):
Tarım üretimi başladı
Yerleşik hayat başladı
İlk Saban yapıldı
Hayvanlar evcilleştirildi
Seramikçilik başladı (çanak-çömlek) topraktan araç gereç yapıldı
Ok ve Yay bulundu
İlk köyler oluştu
İri taş anıtlar yapıldı. Dolmen ve Menhir (Megalitler)
Not: Cilalıtaş ile bakır devri arasındaki geçiş dönemine “kalkolitik devir” denir.

CİLALITAŞ DEVRİ’NDE
* TARIM
* YERLEŞİK HAYAT BAŞLADI
Bundan dolayı;
* İlk yerleşim birimi (köy) oluştu,
* Artı ürün (fazla tarım ürünü) satışı ile ticaret başladı,
* Ticaret merkezleri (kasaba, şehir) oluşmaya başladı,
* İlk uygar toplum ortaya çıktı.

NOT 1: Tarımsal üretimin başlaması ile ortaya çıkan iş gücü ihtiyacı sonuçta kölelik anlayışını ortaya çıkarmıştır.
NOT 2: Türk devletleri genelde göçebe oldukları için tarım ve kölelik yoktur.
NOT 3: Yerleşik hayat sonrasında ve İslamiyet’in kabulü ile Türk devletlerinde kölelik yine görülmemiştir. Çünkü, İslam dininde kölelik ve sınıf farkı yoktur.

MADEN DEVİRLERİ:
1. Bakır Devri (Kalkolitik):
Kolay işlenen ve bol bulunan fakat sağlam olmayan bir madendir.
Silah yapımında da kullanıldı.
2. Tunç Devri:
Bakır ve kalayın karışımı Tunç (Bronz) dur.
Bakırdan daha sağlamdır.
Bölgeler arası ticaret artmış ve ilk site (kent) devletleri kuruldu.
İlk yerel krallıklar ortaya çıktı. (Sümer, Akad, Hitit)
İlk kez altın ve gümüş işlendi.
3. Demir Devri:
İlk demir aletler Mısır ve Mezopotamya’da kullanıldı.
Daha sert bir maden olduğu için demire sahip olan devletler daha güçlü olmuşlardır.

Anadolu’da Tarih Öncesi Dönemler:
Eskitaş (Kabataş): Antalya-Karain, Beldibi, Belbaşı.
Yenitaş (Cilalıtaş): Diyarbakır-Çayönü, Gaziantep-Sakçagözü, Konya-Çatalhöyük.
Maden Devri: Çanakkale-Truva, Yozgat-Alişar, Çorum-Alacahöyük.

GENEL ÖZELLİKLER:
Tarih öncesi dönemlerin devirlere ayrılmasında, kullanılan araç-gereçlerin malzemesi baz alınmıştır.
Tarih öncesi dönemlere karanlık devirler de denir.
Bütün devirler bütün toplumlarda aynı anda yaşanmamıştır.
Her toplum bütün devirleri sırasıyla yaşamamıştır.
Devlet düşüncesinin ortaya çıkması Tunç devrindedir.
İnsanların ihtiyaçları, icatları ortaya çıkarmıştır.

TARİH ÇAĞLARI
Yazının bulunmasından günümüze kadar geçen dönemdir.
Bu dönemin bölümlere ayrılmasında toplumları çok yönlü etkileyen evrensel olaylar dikkate alınmıştır.

İLKÇAĞ(M.Ö.3200-M.S.375):
Yazının icadı ile kavimler göçü arası dönemdir. Çok tanrılı dinler yaygın. Köleci toplum vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.
ORTAÇAĞ(375-1453):
Merkezi krallıklar yıkılmış, feodalite dönemi başlamıştır. İslamiyet doğmuştur. Avrupa’da karanlık çağ yaşanır. Skolastik düşünce çağa egemen olmuştur.
YENİÇAĞ(1453-1789):
Merkezi krallıklar yeniden güçlenmiştir. Avrupa’da bilimsel gelişmeler hızlanmış. Sömürgecilik artmıştır.
YAKINÇAĞ(1789-….):
Merkezi krallıklar ve çok uluslu imparatorluklar yıkıldı. Milli devletler kuruldu. Demokrasi, eşitlik ve ulusçuluk yayıldı. Liberalizm ve sosyalizm akımları sistemleşmiş, işçi sınıfı ortaya çıkmıştır.

Nehir kenarlarına yerleşen toplumlar tarım ile geçinir,
Saldırıya açık bölgelerde kurulan devletler güçlü ordular kurar,
Yerleşik toplumlarda mimari görülür,
Tarım toplumlarının tanrıları da tarım ve doğa ile ilgili olur,

Bu durum;
Doğal (Coğrafi) koşulların uygarlıkların oluşmasını belirleyen en önemli etken olduğuna kanıttır.

Tarih Öncesi Devirler slayt - sunumunu indir:

Sunum Editörü

Hepsini göster

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kanalımızı takip ederek daha fazla içeriğe ulaşın!